Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø perustettiin vuonna 1983. Yhdistyksen päämääränä on tukea suomen ja kainun kieltä ja ruijansuomalaista ja kveenikulttuuria Tromssassa ja muutenkin toimia paikkakunnan suomalaisen ja kveenivähemmistön aseman parantamiseksi. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä norjalaisten ja suomalaisten välistä yhteisymmärrystä. Yhdistys on seuraavien yhdistysten jäsen: Suomi-Seura r.y. ja Ruijan Kveeniliitto.

Jäseniä yhdistyksessä on nykyään noin 200. Yhdistyksellä on oma Facebook-sivu nimellä Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø. Yhdistyksen järjestämästä toiminnasta tiedotetaan usein myös henkilökohtaisella sähköpostilla. Yhdistys järjestää toimintaa jäsenilleen ja muille halukkaille. Vuoden aikana järjestetään yleensä vapunvietto ja juhannuksenvietto nyyttikesteinä sekä Suomen itsenäisyyspäiväjuhla päivällisineen 6. joulukuuta. Yhdistyksellä on virkeä lapsitoimikunta, jonka jäsenillä on useita yhteisiä tapaamisia vuodessa. Yhdistyksen jäsenet voivat hakea yhdistykseltä tukea kaikenlaiseen suomalaisia, norjalaisia ja kveenejä kiinnostavaan toimintaan.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø ble stifta i 1983. Foreningas formål er å støtte det finske og kvenske språket og den finske og kvenske kulturen i Tromsø og ellers ha virksomhet som er egnet til å forbedre situasjonen for den finske og kvenske minoriteten i Tromsø. I tillegg skal foreninga arbeide for økt forståelse mellom finner, kvener og nordmenn. Foreningen er medlem av følgende foreninger: Finland-Samfundet og Norske Kveners Forbund.

Det er cirka 200 medlemmer i foreningen i dag. Foreningen har en egen Facebookside med navnet Tromssan ruijansuomalainen yhdistys – Norskfinsk forening i Tromsø. Ofte sendes det også en personlig e-post om aktiviteter i foreningens regi. Foreningen arrangerer aktiviteter til sine medlemmer og andre interesserte. Hvert år arrangeres det vanligvis feiring av kvelden før 1.mai (Valborgsaften), og feiring av St. Hans som spleiselag, samt feiring av Finlands selvstendighetsdag 6. desember med julebord. Foreningen har en aktiv barnekomite som arrangerer ulike treff flere ganger om året. Medlemmene av foreningen kan søke om støtte til ulike aktiviteter som kan være av interesse for finlendere, nordmenn og kvener.

Kuva yllä / bildet: Ilkka Jaakola.