Vipps

Tiedotus saunanavainten haltjoille: Saunamaksut voi nyt maksaa myös Vipps:llä. Vipps-numero on 107083 / Tromsø Norsk-finsk forening. Maksun yhteydessä viestiin tulisi kirjoittaa että kyseessä on saunamaksu, avaimennumero ja saunomispäivämäärä.

Informasjon til badstuenøkkelinnehavere: Nå kan man betale med Vipps. Vipps-nummeret er 107083 / Tromsø Norsk-finsk forening. Ved betaling husk å skrive at det gjelder betaling for bruk av badstu, samt nummer på badstuenøkkelen og dagen det gjelder.

 

Uttalelse om oppdateringen av læreplaner/Lausunto opetussuunnitelmien uudistamisesta

Norskfinsk forening i Tromsø støtter varmt styrkingen av kvensk språk og kultur og ønsker å styrke språket både lokalt i Troms og Finnmark og nasjonalt i hele Norge. Vi ønsker også at kvensk språkopplæring i skolene; ”Finsk som 2. språk”, blir  styrket. Likevel kan vi ikke godta at dette skjer på bekostningen av finsk språk. ” Foreningens formål er å støtte det finske og kvenske språket og den finske og kvenske kulturen i Tromsø og ellers ha virksomhet som er egnet til å forbedre situasjonen for den finske og kvenske minoriteten i Tromsø. I tillegg skal foreninga arbeide for økt forståelse mellom finner, kvener og nordmenn.”

Det bor ca  6320 nyinnvandra finlendere i Norge. I Tromsøområdet er det rundt 350 finlendere og av dem har 65 barn ”Finsk som 2. språk” i skolen. Finsk språk bør ikke ses som en fiende eller noe som truer  kvensk språk. Tvert i mot, to minoriteter som samarbeider står sterkere sammen. Den sterke statusen til finsk språk hjelper til å bevare også kvensk språk. Konkrete eksemplarer er bla. at den eneste kvalifiserte kvensklæreren i Troms er finsk, og at grunnleggeren av den eneste kvenske avisen i Norge er finsk.

Norskfinsk forening i Tromsø er bekymret over statusen til finsk språk i den nye læreplanen som blir ferdigstilt 2020 og ønsker at kvensk- og finskopplæringen i skolene fortsetter også i framtiden, som likestilt mulighet for både kvensk- og finskspråklige barn.

 

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys kannattaa lämpimästi kveenin kielen aseman ja kulttuurin vahvistamista paikallisesti Tromssan ja Finnmarkun alueella niinkuin kuten myös koko Norjassa. Haluamme myös tukea kveenin kielen opetuksen asemaa koulussa, joka tähän asti on ollut mahdollista Tromssan ja Finnmarkun lääneissä; ”Suomi toisena kielenä”. Emme kuitenkaan voi hyväksyä, että tämä tapahtuu suomen kielen opetuksen kustannuksella. ”Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen päämääränä on tukea suomen ja kainun kieltä ja ruijansuomalaista ja kveenikulttuuria Tromssassa ja muutenkin toimia paikkakunnan suomalaisen ja kveenivähemmistön aseman parantamiseksi. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on lisätä norjalaisten, kveenien ja suomalaisten välistä yhteisymmärrystä.”

Norjassa asuu 6320 suomalaissiirtolaista. Tromssan alueella heitä on noin 350, joista suomea toisena kielenä koulussa opiskelee 65 lasta. Suomen kieltä tai suomen kielen opetusta ei mielestämme pitäisi nähdä kveenin kielen vihollisena tai uhkana kveenin kielelle. Päinvastoin kaksi vähemmistöä jotka tekevät yhteistyötä ovat voimakkaampia yhdessä. Suomen kielen vahva asema auttaa myös kveenin kielen säilymisessä. Konkrettisia esimerkkejä ovat; Tromssan ainoa pätevä kveenin kielen opettaja on suomalainen ja Norjan ainoan kveeninkielisen lehden, Ruijan Kaiun, perustaja on suomalainen.

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys on huolissaan suomenkielen asemasta uudessa 2020 valmistuvassa opetussuunnitelmassa ja toivoo, että suomen ja kveenin kielet säilyisivät tasa-arvoisina mahdollisuuksina suomen – ja kveenin kielisille lapsille myös tulevaisuudessa.

 

Styret i Norskfinsk forening i Tromsø / Tromssan ruijansuomalainen yhdistys, johtokunta

Loppusyksyn tapahtumia / Kommende arrangement

 • Lauantaina 13.10. suomalaisten tanssien kurssi.
 • Marraskuun keskiviikkotapaaminen (7.11.) Elisabeth-sentterissä, samalla infoa uusista jäsenrekisterikäytännöistä ja kattojärjestöstämme.
 • Jäsenilta viikolla 46, konsuli Seija Haarala ja pappi Anssi Elenius tulevat Tromssaan käymään.
 • Venner i nord -tapahtuma 1.12..
 • Lasten askarteluilta joulukuussa.
 • Ja tietenkin itsenäisyyspäivän juhla – tule mukaan järjestämään!

Seuraa sähköpostia ja facebookia, tervetuloa!

~~~~~~

 • Lørdag 13.10. dansekurs (på finsk).
 • Onsdagstreffet i november (7.11.) er i Elisabeth-senter, i den forbindelsen gir vi info om nye praksiser mhp medlemsregister og om vår sentralorganisasjon.
 • I uka 46 har vi en medlemskveld, konsul Seija Haarala og presten Anssi Elenius kommer på besøk til Tromsø.
 • Venner i nord – arrangement 1.12..
 • Julepynt-/hobbykveld for barn i desember.
 • Og selvfølgelig selvstendighetsdagsfeiring – kom med på organisering!

Følg med på epost of facebook, velkommen!

 

 

Vappu / 1. mai

Tervetuloa perinteiseen koko perheen vappujuhlaan maanantaina 30.4. klo 17!

Kokoonnumme ensin klo 17 Tuomiokirkkopuistossa äiti-lapsi -patsaan lakitukseen ja jatkamme sieltä Skanssenille  (Sødre Tollbodgata 8), jossa jatkamme juhlintaa. Yhdistys tarjoaa kahvin, teen ja mehun, muu tarjoilu nyyttikestiperiaatteella. Ilmoita mielellään,  jos tulet ja mitä otat mukaan Facebookin TRY jäsenet/medlemmer -sivun tapahtumassa.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Velkommen til 1. mai feiring mandag 30.4. kl 17!
Vi møtes først kl 17 i Domkirkeparken og setter studentlue på mor-barn -statuen, deretter fortsetter vi feiringen på Skansen  (Søndre Tollbodgata 8) med spleiselag. Foreningen spanderer kaffe, te og saft. Gi gjerne beskjed om du kommer og hva du skal ha med på Facebook sidens TRY jäsenet/medlemmer arrangement.

Uusi vuosi käynnissä – nytt år i gang

Tervetuloa taas yhdistyksen tapahtumiin! Keskiviikkotapaamiset alkavat 7.2. kl 17 Da Pinocchiossa. Vuosikokous on 21.2. kl 17. Ohjelmassa myös aivan uusia tapahtumia – ensimmäinen lauluilta torstaina 8.2. klo 18:30. Tarkemmat tiedot tapahtumista on facebookissa ja lähetetään sähköpostitse.

Velkommen igjen til foreningens arrangement! Onsdagstreffene begynner 7.2. kl 17 i Da Pinocchio. Årsmøte arrangeres 21.2. kl 17. Vi har også en helt ny type arrangement, første sangkveld arrangeres 8.2. kl 18:30. Mer informasjon er på facebook og kommer på epost.