Saunan säännöt – Badstuevedtekter

Saunasäännöt

Sauna on hieno etuoikeus jäsenille, josta kaikkien on pidettävä huolta. Tromssan ruijansuomalainen yhdistys ei ole sauna-seura vaan saunan käyttö on tarkoitettu jäsenille, jotka ovat kiinnostuneita suomalaisesta, norjansauomalaisesta ja kveenikulttuurista ja niiden edistämisestä Tromssassa. Hieno sauna kauniilla paikalla on suuri ilo monelle ja toivomme että siitä pidetään huolta.

Avain

Saunan avainta voi anoa johtokunnalta. Anomukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Hakemuksen on sisällettävä lyhyt esittely hakijasta sekä motivaatiokuvaus.
Vain jäsenet voivat hakea avainta. Saunalla voi olla enintään 80 avaimenhaltijaa.

Myönnetyt avaimet saa haltuunsa avainmaksua vastaan. Avaimen hallussapito edellyttää säunasääntöjen noudattamista, aktiivisuutta ja talkoisiin osallistumista.  Jos väärinkäytöksiä ilmenee, menettää avaimen välittömästi. Jos avaimenhaltija eroaa yhdistyksestä tai ei maksa jäsenmaksua, avain on luovutettava takaisin.
Avainta ei saa lainata muille kuin perheenjäsenille. Jos jollain on vieraita, jotka haluavat käyttää saunaa, on avaimenhaltijan oltava mukana.

Varaus, rekisteröinti ja maksu

Saunan voi varata maanantaista perjantaihin (paitsi näille päiville osuvina pyhäpäivinä). Vain avaimenhaltija voi varata saunan. Varaus suoritetaan kirjoittamalla varaus saunanvarauslistaan. Kirjoita varaukseen toivottu saunomisaika (mistä mihin). Saunaan on saavuttava tunnin kuluessa saunavarauksen alkuajankohdasta, muuten varaus raukeaa.

Kukaan ei voi tehdä kuin korkeintaan yhden (1) saunavarauksen kerrallaan. Seuraavan varauksen voi tehdä kun edellinen varaus on käytetty. Mikäli käy ilmi jonkun tehneen useampia varauksia, voidaan pisimmän ajan päässä olevat varaukset pyyhkiä yli.

Koska sauna on ahkerassa käytössä on tärkeää, että varattua saunaa ei jätetä käyttämättä. Jos varaus kuitenkin on peruttava, se on tehtävä mahdollisimman ajoissa, jotta muiden on mahdollista käyttää saunaa. Mikäli varattua saunaa ei käytetä eikä peruuteta, siitä maksetaan tavalliseen tapaan.

Avaimenhaltija on vastuussa siitä että saunanvarauslista on oikein täytetty ja että sauna maksetaan heti saunakäynnin jälkeen. Maksu on suoritettava jokaisen saunakerran jälkeen, eikä maksuja saa “kerätä” useampi maksu maksettavaksi kerrallaan.

Saunaa ei voi varata lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin (katso erillinen lista pyhäpäivistä omalla välilehdellä). Näinä päivinä kaikki ovat tervetulleita saunaan. Saunomisen hinta tällöin on sama kuin muinakin päivinä, ja avaimenhaltija on tällöinkin vastuussa maksusta. Mikäli saunalle kertyy jonoa, on seuraava(t) päästettävä saunomaan kohtuullisen ajan kuluessa.

Erityistilaisuudet

Jos saunaa halutaan käyttää erityistilaisuuksiin, lupa anotaan johtokunnalta, joka myös päättää avainjärjestelyistä. Nämä tilaisuudet kirjataan saunanvarauslistaan ja kaikki avaimenhaltijat saavat tiedon näistä tilaisuuksista sähköpostitse.

Järjestys

Saunalta poistuttaessa on kaikkien siivottava jälkensä ulkona ja sisällä niin että paikalla on siistiä. Omat roskat on otettava mukaan, mielellään myös käytetyt tyhjät puusäkit. Saunalla ei saa yöpyä. Sauna on pestävä kerran kuukaudessa (pesuvuorot määräytyvät avainnumeron mukaan). Suoritettu pesu kirjataan seinällä olevaan listaan.

Väärinkäyttö ja sääntöjen laiminlyönti

Saunan väärinkäytöstä on ilmoitettava johtokunnalle välittömästi (tromssannorsu(at)gmail.com). Mikäli todetaan, että saunasääntöjä laiminlyödään, saunaa käytetään ilman käytön rekisteröintiä, käytöstä ei makseta tai avainta väärinkäytetään esim. niin, että sitä lainataan muille kuin perheenjäsenille, voi tästä seurata, että avaimenhaltija joutuu luovuttamaan avaimen takaisin.

Talkoot

Saunan käyttäjien on osallistuttava vähintään kerran vuodessa talkoisiin. Saunan runsaan käytön vuoksi on saunan pesu tärkein tehtävä. Muita talkootehtäviä ovat puidenkanto, siivous ja kunnostustyöt.

Sauna on monia ilahduttava helmi Tromssan saarella, ja on tärkeää, että sen käyttäjät noudattavat sääntöjä ja ottavat vastuuta saunan käytöstä. Tämä helpottaa johtokunnan työtä ja on iloksi ja hyödyksi kaikille käyttäjille.

Saunatoiminnan kehittäminen

Saunan toiminnasta päätetään johtokunnan kokouksissa. Kaikki jäsenet ovat tervetulleita esittämään oman mielipiteensä yhteisen saunan kehittämiseksi esimerkiksi sähköpostin välityksellä.  Johtokunta valitsee vuosittain saunakomitean, joka vastaa käytännön asioista saunaan liittyen.

Hyvät saunatavat

Jokaisella saunojalla on oikeus omaan rauhaan ilman että häntä häiritään. Saunassa ollaan rauhoittumassa. Kaikkien saunojien tulee noudattaa hillittyä, huomaavaista ja asiallista käytöstä muita saunojia kohtaan.

 

Badsturegler

Badstuen er et flott privilegium, om alle medlemmer må ta vare på. Norsk-finsk forening er ikke en badstuforening. Bruk av badstuen er for medlemmer, som er interessert i finsk, norsk-finsk og kvensk kultur og i å fremme det i Tromsø. Fin badstu på en vakker plass er stor glede for mange og vi ønsker at man tar vare på det.

Nøkkel

Man kan søke om badstunøkkel fra styret. Søknadene behandles to ganger i året, på våren og på høsten. Søknaden må inneholde en kort presentasjon av søkeren og en motivasjonsbeskrivelse.

Bare medlemmer kan søke om nøkkel. Det kan deles ut max 80 nøkkel.

Nøkkel mottas mot å betale en nøkkelavgift. For å kunne beholde nøkkelen må man følge badstureglene, være aktiv og delta i dugnad. Ved regelbrudd mister man nøkkelen umiddelbart. Når man melder seg ut av foreningen eller ikke betaler medlemsavgift må nøkkelen leveres tilbake.

Det er ikke lov å låne ut nøkkel til andre enn familiemedlemmer. Hvis noen har gjester som ønsker å bruke badstuen skal nøkkelinnehaver selv være med.

Reservering, registrering og betaling

Badstuen kan reserveres mandag til fredag (utenom helligdager som faller på disse dagene). Bare nøkkelinnehaver kan reservere badstue. Reservering skjer ved å skrive seg inn i badstuprotokollen. Skriv inn ønsket tidspunkt for badstue bading (fra – til). Ankomst badstue må skje innen én time etter oppgitt klokkeslett (fra-) tid, ellers går reservasjonen ut.

Man kan til enhver tid ikke ha mer enn en (1) reservasjon av badstuen. Neste reservasjon kan man gjøre først etter at den forrige er overstått. Hvis det oppdages reservasjoner fra samme person mer enn en (1) gang fram i tid, kan de lengst fram strykes.

På grunn av mye aktivitet er det viktig at reservert badstue blir benyttet. Må noen likevel kansellere, må dette gjøres så tidlig som mulig slik at andre får mulighet til å reservere badstuen denne dagen. Skulle det mot formodning skje at reservert badstue ikke benyttes, betales det likevel på vanlig måte.

Nøkkelinnehaver er ansvarlig for at skjema (badstuprotokoll) er korrekt utfylt og at det betales rett etter badstubesøk. Betaling skal skje etter hver gang, man skal ikke samle opp betalinger.

Badstuen kan ikke reserveres lørdager, søndager og helligdager (se liste over helligdager, egen side). På disse dagene er alle velkomne. Ved kø skal neste person/personer få sin tur innen rimelig tid. Priser for helgen er de samme som for ukedagene, og nøkkelinnehaver er som ellers ansvarlig for betaling.

Spesielle arrangementer

Styret har mandat til å avgjøre forespørsler om spesielle arrangementer ved badstuen og hvordan adkomst med nøkkel da blir organisert. Disse arrangementer skal føres inn i skjema (badstuproto­kollen). Informasjon angående disse tilstelninger gis til alle nøkkelinnehaverne per e-post.

Orden

Alle må rydde opp etter seg både ute og inne slik at det ser ordentlig ut når man forlater badstuen. Eget søppel skal tas med, gjerne også tomme vedsekker som man har brukt. Det er ikke tillatt å overnatte ved badstuen. Badstuen skal vaskes en gang i måneden (basert på nøkkelnummer). Gjennomført vask skrives inn i listen som henger på veggen.

Misbruk og mislighold

Misbruk av badstuen må meldes fra til styret omgående (tromssannorsu(at)gmail.com). Hvis det oppdages at badstuen brukes uten at dette blir registrert, at det ikke betales for bruk av badstuen eller at man misligholder nøkkel, f.eks. at denne lånes ut til andre enn familiemedlemmer, kan dette føre til at nøkkelinnehaver blir fratatt sin nøkkel.

Dugnad

Brukere av badstuen skal å delta på dugnader minst én gang om året. På grunn av den høye aktiviteten er den viktigste oppgaven å rengjøre badstuen. Øvrige dugnadsaktiviteter er vedbæring, rydding og vedlikehold.

Badstuen er en perle på Tromsøya som mange har glede av, og det er viktig at brukerne følger reglene og tar ansvar. Dette er til alles beste og vil lette driften for foreningen.

Utviklingen av badstuaktiviteter

Man tar beslutninger angående badstue på styremøtene. Alle medlemmer er hjertelig velkommen til å bidra med sine ider for å utvikle badstuebruket ved å sende for eksempel e-post til styret. Styret velger hvert år en budsjettkomité, som har ansvar for praktiske spørsmål angående badstue.

Takt og tone i vår badstu

Alle har rett til å være i fred, uten å bli plaget på noen måte. Vi kommer hit for å slappe av og roe oss ned. Vi skal ha respekt for andre badere og deres intimitet, vise hensyn og oppføre oss sindig, vennlig og saklig.

Styret ved Tromssan ruijansuomalainen yhdistys   –   Norskfinsk forening i Tromsø

Regler rev. på styremøte 20.5.2014, årsmøter 2016 og styremøte 31.10.2018

Vastaa

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s