Veneohjeet – Båtrettningslinjer

Båten eies av Bukkespranget naturbarnehage, og lagres hos Norskfinsk forening i Tromsø sitt naust.

Norskfinsk forenings medlemmer med nøkkelkort kan disponere båten hverdager etter kl. 17 og i helgene.

Båten er Uttern 4050 (13 fot) med 6 hk Mercury motor.

Båten er sertifisert for max. 4 personer.

Bruk av båt registreres i loggbok på lik linje som bruk av sauna.

Enhver bruker må selv sørge for nødvendig drivstoff dersom motor ønskes brukt.

På motorens babordside (venstre) er det en hendel for veksling mellom ekstern drivstofftank og innebygd tank (innebebygd tank rommer ca. 1,5 liter drivstoff). Norskfinsk forening disponerer ikke ekstern drivstofftank.

Det anmodes om aktsom bruk av båt, og evt. skade rapporters til styret omgående.

Båten skal rengjøres etter bruk, og lagres i låst naust.

Iht. norsk lov er det påbudt å bruke redningsvest i småbåt.

~~~~~~~~

Veneen omistaa Bukkespranget naturbarnehage ja sitä säilytetään Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen venevajassa.

Tromssan ruijansuomalaisen yhdistyksen jäsenet joilla on saunanavain voivat käyttää venettä arkisin kl 17 jälkeen ja viikonloppuisin.

Vene on Uttern 4050 (13 jalkaa) 6 hv Mercury-moottorilla.

Veneessä voi olla enintään 4 henkilöä.

Veneen käyttö rekisteröidään lokikirjaan saunan käytön tapaan.

Käyttäjien pitää itse hankkia polttoaine mikäli moottoria halutaan käyttää. Moottorin paapuuri- (vasemmalla) puolella on vipu käytettävän polttoainesäiliön vaihtamista varten (sisäänrakennettuun säiliöön mahtuu noin 1,5 l polttoainetta). Yhdistyksellä ei ole lisäpolttoainesäiliötä.

Venettä tulee käyttää huolellisesti ja mahdolliset vauriot on ilmoitettava johtokunnalle välittömästi.

Vene tulee puhdistaa käytön jälkeen ja se säilytetään lukitussa venevajassa.

Norjan lain mukaan tulee käyttää pelastusliivejä pienveneissä.