Valokuvakilpailu – Valokuvakonkuransi – Fotokonkurranse

Tervetuloa valokuvanäyttelyn ”Yhessä-Yhdessä-Sammen” avajaisiin Tromssan museoon, perjantaina 06.10.2017 klo 12.00!

Tromssan Ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk Forening i Tromsø ja Ruijan Kveeniliitto järjestävät yhteistyössä Tromssan museon kanssa valokuvanäyttelyn juhlistaakseen 100-vuotista Suomea ja 30 vuotta täyttävää Ruijan kveeniliittoa. Näyttely on osa Tromssan Ruijansuomalaisen Yhdistyksen virallista Suomi100 ohjelmaa.

Näyttelyssä ovat esillä aikaisemmin tänä vuonna järjestettyyn  valokuvakilpailuun lähetetyt otokset. Valokuvaajina ovat toimineet Norjassa asuvat suomalaiset ja kveenit. Tarkoituksena on , että voimme valokuvakilpailun ja -näyttelyn avulla ja kuvien kautta ilmaista kulttuurimme, historiamme ja yhteisömme merkityksen Norjassa, historiallisesti ja nykypäivänä.

Jury on valinnut kymmenen valokuvaa, jotka ovat esillä näyttelyssä. Näiden rinnalla nähdään kymmenen vanhaa ruijansuomalaista valokuvaa. Lisäksi kaikki kilpailuun lähetetyt kuvat ovat näkyvillä sähköisessä muodossa.
Näyttelyn avaa muusikko Trine Strand. Suomen suurlähettiläs Erik Lundberg välittää terveiset nykypäivän Suomesta. Juryn valitsemat kolmen parhaan valokuvan kuvaajat palkitaan.
Voit tutustua näyttelyyn Tromssan museossa tammikuulle 2018 asti. Sen jälkeen näyttely siirtyy Pohjois-Tromssan museoon.

Velkommen til åpningen av fotoutstilling ”Yhessä-Yhdessä-Sammen” på Tromsø museum 06.10.2017 kl 12.00!

Norskfinsk forening i Tromsø-Tromssan Ruijansuomalainen yhdistys og Norske kveners forbund arrangerer i samarbeid med Tromsø museum en fotoutstilling for å feire 100-årige Finland og 30- årige Norske Kveners Forbund. Utstillingen er en del av Norskfinsk foreningens offisiell Finland100 program.

På utstillingen vises bidragene fra fotokonkurransen arrangert tidligere i år. Fotografene er finlendere og kvener bosatt i Norge. Ideen bak konkurransen og utstillingen er, at deltakere gjennom fotografi kan uttrykke vår kultur, historie og felleskap i Norge, historisk og i dag.

Juryen har valgt ut ti bilder, som stilles ut sammen med ti gamle kvenbilder. I tillegg vises alle bidragene digitalt .

Utstillingen åpnes av musiker Trine Strand. Finlands ambassadør Erik Lundberg formidler hilsen fra moderne Finland. De tre beste bildene valgt av juryen premieres.
Du kan besøke utstillingen i Tromsø museum t.om januar 2018. Etter det skal utstillingen til Nord-Troms museum.

Ystävällisin terveisin Tromssan Ruijansuomalainen yhdistys

Mvh Norskfinsk forening i Tromsø

__________________________________________________________________

VALOKUVAKILPAILU – VALOKUVAKONKURANSI – FOTOKONKURRANSE

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø ja Ruijan kveeniliitto järjestävät valokuvakilpailun ja näyttelyn, nimeltään ”Yhdessä”, joka tuo esille Norjan suomalaisten ja kveenien merkityksen pohjoisnorjalaisessa yhteiskunnassa ennen ja nykyään. Valokuvakilpailu järjestetään Suomen 100 ja Ruijan kveeniliiton 30 –vuotis juhlavuosien kunniaksi vuonna 2017. Kilpailun ideana on, että norjansuomalaiset ja kveenit ottavat kuvia itsestään tai toisistaan työssä ja vapaalla, juhlassa ja arjessa. Kilpailun tavoitteena on lisätä norjalaisten ja suomalaisten tietoa kveeneistä ja norjansuomalaisista ja siitä miten tärkeä rooli heillä on ollut ja on edelleen pohjoisnorjalaisessa yhteiskunnassa. Kilpailuun osallistuvat kuvat julkaistaan ja niistä valitaan parhaat valokuvanäyttelyyn, joka on nähtävissä Tromssan museossa lokakuusta 2017 tammikuulle 2018. Lisäksi näyttelyyn valitaan vanhoja kuvia Ruijan suomalaisista, jotka ovat asuttaneet Ruijaa jo satoja vuosia. Vanhat ja uudet kuvat rinnakkain korostavat Ruijan suomalaisten tärkeyttä kalottialueen rakentajina.

Valokuvakuvakilpailu ”Yhdessä” on nyt virallisesti alkanut ja se päättyy 31.3.2017. Kilpailuun osallistuminen on täysin ilmaista. Kilpailuun saa lähettää useita kuvia ja kilpailuun hyväksytään myös ennen vuotta 2017 otetut kuvat. Kilpailuun voi lähettää laadultaan kaiken tasoisia kuvia. Raati valitsee kuvat näyttelyyn. Kilpailuun voi lähettää ainoastaan kuvia, joihin lähettäjällä on kaikki oikeudet. Kilpailun järjestäjä pidättää itsellään vapaan käyttöoikeuden kaikkiin kilpailuun lähetettyihin kuviin. Lähettäessäsi kuvia keksi kuvallesi nimi ja kirjoita sen liitteeksi tarina, joka kertoo kuvasta ja sen yhteydestä kveeneihin, norjansuomalaisiin ja/tai suomalaisiin Norjassa ja Pohjois-kalottialueella.

Tarvittavat tiedot lähetettävästä kuvasta:

 1. Kuvan nimi
 2. Kuvan lähettäjä
 3. Kuvan ottajan nimi, ellei sama kuin kuvan lähettäjä
 4. Yhteystiedot: Sähköposti, puhelinnumero
 5. Kuvassa olevien henkilöiden nimet jos mahdollista
 6. Kuvauspaikka
 7. Kuvan tarina, joka kertoo kuvasta ja sen yhteydestä kveeneihin tai suomalaisiin Norjan Pohjois-kaloottialueella.

Kuvat lähetetään osoitteeseen ruijankuvat@kvener.no. Kuvat julkaistaan myös nettisivulla ruijankuvat.no.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tromssan ruijansuomalainen yhdistys-Norskfinsk forening i Tromsø ja Ruijan kveeniliitto järjestethään valokuvakonkuransin minkä nimi oon «Yhessä». Konkuransissa haluthaan tuua esile Ruijan suomalaisten ja kainulaisten eli kväänitten merkityksen täälä ennen ja tääpänä. Valokuvakonkuransin järjestethään siksi ko vuona 2017 Suomi täyttää 100 vuotta ja kveeniliitto 30 vuotta. Konkuransin ideea oon ette suomalaiset, ruijansuomalaiset, kainulaiset ja kväänit otethaan kuvvii ittestä eli toinen toisista työssä ja vappaa-aikana, juhlassa ja arkipäivänä. Konkuransin mooli oon lissäinnyttäät ruijalaisten ja suomalaisten tiettoo kainulaisista ja ruijansuomalaisista ja siitä kunka tärkkee rooli heilä oon ollu ja vielä oon pohjaisruijalaisessa yhtheiskunnassa. Kaikki lähätetyt kuvat annethaan ulos ja parhaat kuvat otethaan valokuvanäyttelhyyn joka oon Tromssan museumissa oktooperikuusta 2017 tammikuuhuun 2018. Sinne laitethaan esile kans vanhoita kuvvii Ruijan suomalaisista jokka oon asunheet täälä jo sattoi vuossii. Vanhoitten kuvitten avula se näkkyy paremin kunka kainulaiset ja ruijansuomalaiset oon olheet rakentamassa kalottii.

Konkuransi  «Yhessä» oon nyt viralisesti alkanu. Konkuransi loppuu 31.3.2017.  Osalistuminen ei maksa mithään. Sie saatat lähättäät usseita kuvvii, ja kuvat oon saatettu ottaat jo ennen vuotta 2017.  Kuvitten ei tarvitte olla profesunaalisesti otetuita. Jury valittee kuvat näyttelhyyn. Sie saatat lähättäät tyhä semmoissii kuvvii mihiin sinula oon ittelä kaikki oikeuet. Konkuransin järjestääjiilä oon oikkeus käyttäät kuvvii vaphaasti. Anna kuvale/kuvile nimen ja kirjoita pienen muisteluksen siitä millä laila kuva liittyy kainulaishiin, kvääneihiin, ruijansuomalaishiin eli Ruijan suomalaishiin ja Pohjaiskalotthiin.

Lähätä kuvan matkassa:

 1. Kuvan nimi
 2. Kuvan lähättäjä
 3. Kuvan ottaajan nimi, jos se ei ole sama ko kuvan lähättääjä.
 4. Kontakti-info: Eposti ja telefuuninumero.
 5. Kuvassa näkkyyviitten ihmisten nimet (jos se oon maholista)
 6. Missä kuva oon otettu
 7. Muistelus kuvasta ja siitä kunka se liittyy kainulaishiin, kväänhiin eli Ruijan ja Pohjaiskalotin suomalaishiin.

Bidrag til konkurransen sendes til ruijankuvat@kvener.no. Bildene publiseres på nettsiden ruijankuvat.no.

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Norskfinsk forening i Tromsø og Norske Kveners forbund organiserer en fotokonkurranse og utstilling ”Sammen”, hvor det presenteres betydningen av finlendere og kvener i nordnorsk samfunn historisk og i dag. Fotokonkurranse skal markere Finlands 100 år jubileum og Norske Kveners forbunds  30 års jubileum i 2017. Ideen bak konkurransen er, at kvener og finlendere bosatt i Norge fotograferer seg selv og hverandre på arbeid og i fritiden, i fest og i hverdag. Hensikten er å øke kunnskapen hos nordmenn og finlendere om kvener og finlendere i Norge og deres store betydning i det nordnorske samfunnet. Bildene som deltar i konkurransen blir publisert og de beste presenteres på en fotoutstilling fra oktober 2017 til januar 2018 i Tromsø Museum. På utstillingen skal det også vises gamle bilder av kvener og finlendere bosatt i Nord-Norge gjennom flere hundre år. De gamle og nye bildene ved siden av hverandre poengterer den sentrale rollen kvenene og de finske innvandrerne har hatt og har ved oppbygging av kalottområdet.

Fotokonkurransen ”Sammen” har offisielt startet. Fristen for å levere inn bildene er 31.3.2017. Deltagelse er gratis. Man kan sende flere bilder til konkurransen, også bilder av eldre dato. Bildene trenger ikke være av profesjonell kvalitet.  Juryen velger bildene, som stilles ut. Man kan kun sende inn bilder man har fulle rettigheter til. Konkurransens arrangør skal ha alle rettigheter for videre bruk av bildene. Når du sender inn bilder skriv bildets navn og en liten beskrivelse av bildene og tilknytningen til kvener, norskfinner og/eller finlendere i Norge og på Nordkalotten.

Informasjon av innsendt bilde:

 1. Tittel på bildet
 2. Navn på den som har sendt inn bildet.
 3. Navnet til fotografen, hvis ikke samme som avsender
 4. Kontaktinformasjon: e-mail og telefonnummer
 5. Navnet til personene som er avbildet (hvis mulig)
 6. Hvor er bildet tatt
 7. Bildets historie, som forteller om bildet og sammenhengen til kvenske og finske i Norge og på Nordkalotten.

Bidrag til konkurransen sendes til ruijankuvat@kvener.no. Bildene publiseres på nettsiden ruijankuvat.no.